O nás

Společnost B.E.L.C.A., s.r.o. vznikla v roce 2003.

Zpočátku se zaměřovala pouze na technicko-organizační zajištění seminářů, původně převážně s obecnou právní tématikou. Postupem času se však profilovala a specializovala na oblast farmaceutického práva, zdravotnických prostředků a následně i na právo kosmetických přípravků, právo doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu, a to v oblastech českého i evropského práva.

V roce 2004 byla nabídka na organizační zajištění seminářů rozšířena o možnost zapůjčení projekční a promítací techniky (plátno, dataprojektor, ozvučení), díky čemuž je možné klientům zajistit kvalitní služby i v této oblasti. Podobným způsobem se rozvinula i nabídka přípravy několika variant podkladů pro účastníky seminářů.

V roce 2005 byl ve spolupráci s odborníky z Advokátní kanceláře Marečková vytvořen produkt Monitoring legislativy. Podobně jako u seminářů je primárním posláním monitoringu uživatelsky příjemným způsobem zlepšit znalost právních předpisů a předcházet mnoha zbytečným chybám. V současnosti je součástí monitoringu rovněž pravidelné zasílání Newsletteru vztahujícícho se k oblasti farmaceutického a medicínského práva. Čtenáři v něm naleznou srozumitelnou formou shrnuta aktuální rozhodnutí soudů, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podobných autorit, dále pak připravované právní předpisy a další informace, které mohou být zajímavé a přínosné pro jejich činnost. (Pro více informací o tomto produktu prosím navštivte sekci Monitoring farmaceutické legislativy.)

Rovněž v roce 2005 byla uvedena na trh zvláštní nabídka velmi žádané formy semináře in-house, která byla aplikována na všechny tematické okruhy nabídky. Současně jsou pro klienty připraveny tzv. excelentní semináře, tzn. semináře na míru, které se vyznačují individuální volbou veškerých parametrů semináře, tedy včetně rozsahu, obsahu i náročnosti. (Pro více informací o možnostech in-house seminářů prosím navštivte sekci In-house semináře.)

Praktické workshopy se staly novinkou roku 2007. Tvořily jednak doplněk k tématům odpřednášeným v rámci cyklu jarních seminářů i firemním in-house akcím, a zároveň se staly velmi žádaným samostaným produktem. (Pro více informací o aktuálně pořádáných workshopech prosím navštivte sekci Workshopy.)

V roce 2008 byla činnost společnosti rozšířena o poskytování služeb z oblasti farmakoekonomiky, které spočívají zejména ve:

  • zpracování žádostí o ceny a úhrady,
  • poradenství v rámci správních řízení ve věcech cen a úhrad,
  • monitoring správních řízení,
  • monitoring žádostí o ceny a úhrady (nepodaných klientem),
  • nastavení strategií v nových podmínkách stanovování cen a úhrad pro přípravky klientů.

V listopadu 2017 změnila společnost B.E.L.C.A., s.r.o název na AKM/VDP/OAKS, s.r.o.

 Za dobu svého působení společnost AKM/VDP/OAKS, s.r.o. proškolila přes 2000 osob z téměř 80 společností (výrobní farmaceutické firmy, distributoři léčiv, výrobci zdravotnických prostředků, nemocniční a lékárenská zařízení, reklamní agentury), ať již z české oblasti, tak zastoupení zahraničních firem.