O monitoringu

Monitoring legislativy obsahuje právní předpisy české, slovenské a evropské, dále pokyny Státního úřadu pro kontrolu léčiv a judikaturu Soudního dvora Evropské unie z relevantních právních oblastí. Všechny předpisy jsou do monitoringu zařazeny v platném a plném znění, včetně komentářů z rukou právníků, kteří Vás upozorní na aktuální změny v dané oblasti legislativy, na nepřímé novelizace, na dopady předpisu na Vaši činnost a na případné vzájemné souvislosti s dalšími právními předpisy v České republice.         

V současné době je produkt zpracováván k on-line použití na webové stránce. Změny tak uživatel vidí okamžitě po jejich uveřejnění. 

Součástí monitoringu je rovněž zasílání Newsletteru pro oblast farmaceutického a medicínského práva, který Vám každý měsíc poskytne přehled nejdůležitějších legislativních změn, které v této oblasti nabyly účinnosti. Jak Newsletter, tak v něm obsažený přehled monitoringu má českou a anglickou verzi, takže jej můžete využívat nejen uvnitř Vaší firmy, ale můžete jej případně využít i při komunikaci se subjekty v zahraničí.

Kromě přehledu legislativních změn v Newsletteru naleznete srozumitelnou formou shrnuty rovněž např. aktuální rozhodnutí soudů, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, stejně jako shrnutí připravovaných právních předpisů a další informace, které by mohly být zajímavé pro Vaši činnost.

Cenu služby, tj. přístupu do aplikace Monitoring farmaceutické legislativy spojené s pravidelným zasíláním Newsletteru, Vám v případě zájmu sdělíme emailem. Pokud máte o poskytování této služby zájem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím formuláře uvedeného zde.

V případě zájmu si nejdříve můžete vyzkoušet dočasný přístup do databáze Monitoringu, abyste zjistili, zda Vám uživatelsky vyhovuje, a to prostřednictvím výše uvedeného formuláře.

V případě potřeby zodpovězení jakýchkoli dotazů o službě nás prosím neváhejte kontaktovat na info@belca.cz.