Aktuální workshopy

Jarní workshop 2019 Veřejné zakázky - aktuální trendy v nakupování léčiv a zdravotnických prostředků

24.04.2019 10:15 - 14:15

Program: i. Právní základ - CZ+EU ii. Obecné zásady zadávacích řízení iii. Typy zadávacích řízení - rozdíly, výhody, časový aspekt a. Výjimka nahodilého nákupu a jednaní řízení bez uveřejnění - praxe dříve a nyní (ve světle výkladu Ministerstva zdravotnictví) iv. Komunikace účastníka se zadavatelem a. Jak komunikovat se zadavatelem b. Předběžná tržní konzultace - možnosti a rizika c. Jak se bránit proti úkonům zadavatele v. Hodnotící kritéria a. Není to jenom o ceně, aneb celková ekonomická výhodnost jako hlavní hodnotící kritérium vi. Obchodní tajemství a zveřejňování v registru smluv - jak uchránit citlivé údaje před zveřejněním?

13 volných míst

Přednášející: Mgr. Zuzana Picková, Mgr. Karel Svoboda, Mgr. Ing. Petr Ivanco

Market Access Business Breakfast - Individuální přístup k hrazené inovativní péči

16.05.2019 09:00 - 11:30

Program a témata: • § 16 včera, dnes a zítra o Aktuální rozhodovací praxe soudů a pojišťoven – jak zajistit přístup k péči. o Metodika VZP a její dopad na praxi. o Nákladnost léčby na § 16 v souvislostech. o Je nutné § 16 změnit? Pokud ano jak? • Pilotní projekt specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění o Dopad na léčbu pacientů o Reálné dopady do prodejů léčiv – příklad na aktuálních výsledcích a datech • Novela 48/1997 Sb. a její dopad na orphan drugs, VILP a jiné – fakta a mýty • A další zajímavé novinky…

15 volných míst

Přednášející: JUDr. Jana Marečková, Mgr. Jan Strnad, Mgr. Jakub Weber

Jarní workshop 2019 Doplňky stravy - praktické otázky složení, distribuce a marketingu

21.05.2019 10:00 - 14:00

I. Přehled legislativy upravující uvádění doplňků stravy na trh a související otázky II. Složení doplňků stravy – Jaká rizika hrozí při dodávkách doplňků stravy v rámci EU v důsledku nejednotných právních úprav členských států? III. Marketing a reklama – Co lze legálně tvrdit o doplňku stravy a co již ne? Na co si dát pozor při internetové reklamě a provozování e-shopu? IV. Doporučování doplňků stravy V. Označování – jaká platí specifika pro doplňky stravy a na co se často zapomíná? VI. Odpovědnost za dodržování právních předpisů – Kde začíná a končí odpovědnost jednotlivých článků distribučního řetězce? VII. Exkurz do rozhodovací praxe dozorových orgánů – Za co se v praxi trestá a jak se chovat při kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce?

14 volných míst

Přednášející: Mgr. Veronika Ondečková, Mgr. Karel Svoboda

Jarní workshop 2019 GDPR rok poté - aneb první pokuty, zkušenosti a přetrvávající problémy

23.05.2019 10:00 - 14:00

Program: I. Obecné shrnuti praxe: a. Situace po účinnosti GDPR – již uložené pokuty, trendy v ČR a v EU; b. Souhrn změn v oblasti ochrany osobních údajů; c. Výkladová pravidla Evropského sboru a stanoviska ÚOOÚ; d. Nejčastější chyby a omyly při implementaci GDPR; e. Implementace GDPR do praxe a dokumentace organizace. f. Prováděcí český zákon – přinese nějaké změny do praxe ve farmacii? II. Zkušenosti z praxe ve farmacii: a. Případ portugalské nemocnice – pokuta uložená za nakládání s osobními údaji; b. GDPR a SÚKL vs GDPR a ŠÚKL; c. Klinické hodnocení – (Co dělat, když všichni chtějí být správcem); d. KLH-22 verze 4 – (Informovaný souhlas po GDPR); e. Nový prvek – (DPO nemocnic a řešení právních problémů s neprávníky); f. Farmakovigilance – (GDPR a internetová komunikace s předem neznámým obsahem); g. GDPR a entity ve skupině. III. Diskuse

14 volných míst

Přednášející: Mgr. Klára Valentová, Mgr. Ing. Petr Ivanco

Jarní workshop 2019 Veřejné zakázky - aktuální trendy v nakupování léčiv a zdravotnických prostředků

28.05.2019 10:00 - 14:00

Program: i. Právní základ - CZ+EU ii. Obecné zásady zadávacích řízení iii. Typy zadávacích řízení - rozdíly, výhody, časový aspekt a. Výjimka nahodilého nákupu a jednaní řízení bez uveřejnění - praxe dříve a nyní (ve světle výkladu Ministerstva zdravotnictví) iv. Komunikace účastníka se zadavatelem a. Jak komunikovat se zadavatelem b. Předběžná tržní konzultace - možnosti a rizika c. Jak se bránit proti úkonům zadavatele v. Hodnotící kritéria a. Není to jenom o ceně, aneb celková ekonomická výhodnost jako hlavní hodnotící kritérium vi. Obchodní tajemství a zveřejňování v registru smluv - jak uchránit citlivé údaje před zveřejnění

14 volných míst

Přednášející: Mgr. Zuzana Picková, Mgr. Karel Svoboda, Mgr. Ing. Petr Ivanco