Farmacie

Tématické okruhy, které Vám nabízíme jsou vzájemně kombinovatelné a pokrývají široké spektrum oblastí práva, které úzce souvisí s výrobní, provozní a obchodní činností každé farmaceutické firmy. Stabilní nabídku seminářů k farmaceutickému právu naleznete v sekci Aktuální semináře.

Nabídka témat:

 • Reklama a marketing + správní řízení v oblasti reklamy
 • Aktivity farmaceutických společností ve vztahu k lékařům
 • Obchodní zástupce - odpovědnost
 • Osobní údaje a elektronická komunikace
 • Právní úprava léku
 • Registrace léku – evropská řízení
 • Ochrana hospodářské soutěže
 • Správní řád
 • Evropská unie
 • Ceny
 • Úhrady léčivých přípravků
 • Doplňky stravy
 • Etická úprava
 • Léky a pacient