Smluvní podmínky

Čl. I

Přihlášení a úhrada účastnického poplatku

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky, tj. vyplněním formuláře s uvedením jména, adresy, popř. názvu společnosti. Po jejím odeslání obdržíte potvrzovací e-mail.

Dále je možné přihlásit se prostřednictvím emailu, který obsahuje Vaše kontaktní a fakturační údaje, tento email zašlete na: info@belca.cz. Obdržíte od nás elektronicky potvrzení o akceptaci Vaší přihlášky. Místo, cenu a  čas konání workshopů naleznete zde.

Účastnický poplatek uhradíte na účet č. 176094389/0800 u České spořitelny. Faktura - daňový doklad Vám bude vystavena po uskutečnění workshopu.

V mimořádných případech lze po domluvě účastnický poplatek uhradit v hotovosti při registraci před seminářem.

Po dohodě je možné vystavit Vám zálohovou fakturu či přímo konečnou fakturu.

Přihlášením na seminář souhlasíte s těmito smluvními podmínkami.

Čl. II

Storno podmínky

Při stornování přihlášky méně než 5 dnů před datem semináře, na který jste se závazně přihlásili, vybíráme manipulační poplatek 1.000,- Kč.

Při neúčasti přihlášené osoby nebo při odhlášení později než 2 dny před konáním akce bude účtován celý účastnický poplatek. V tomto případě Vám budou zaslány podklady pro daný seminář.

Pokud se přihlášený účastník nemůže na seminář dostavit, je možné vyslat za sebe náhradníka.

Čl. III

Slevy

Při objednání účasti pro tři účastníky z jedné společnosti Vám bude poskytnuta sleva ve výši 10% na jednorázovou účast.

Při objednání účasti pro čtyři až deset účastníků z jedné společnosti Vám bude poskytnuta sleva ve výši 20% na jednorázovou účast.

Při objednání více než deset účastníků z jedné společnosti je možné dohodnout individuální cenu za účast na jednom nebo více workshopech.

Čl. IV

Osobní údaje

Zasláním přihlášky, vyplněním on-line přihlášky, on-line poptávkového formuláře či dotazníku souhlasíte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů zde uvedených. Tyto údaje budou zpracovány pouze za účelem nabídky služeb současným klientům, a to automatizovaným systémem zabezpečeným heslem. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat písemně na adresu sídla společnosti B.E.L.C.A., s.r.o. či e-mailem na info@belca.cz