O aplikaci

Monitoring správních řízení představuje jednoduchou aplikaci pro každodenní sledování úřední desky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "SUKL") ohledně cenových a úhradových řízení. 

Informace, které se vás týkají, tak budete mít jednoduše pod kontrolou!

Proč je sledování úřední desky důležité?

SÚKL neinformuje o průběhu řízení účastníky přímo, ale prostřednictvím úřední desky - relevantní informace jsou zde vyvěšeny po dobu 15 dnů a po uplynutí lhůty jsou sejmuty a považovány za doručené a po této době lze informace nalézt pouze prostřednictvím nahlížení do spisu. Sledování úřední desky není důležité pouze pro kontrolu řízení zahájených samotným držitelem rozhodnutí o registraci, ale rovněž je důležité z důvodu sledování řízení z moci úřední (revize) či řízení na žádost pojišťoven – těchto typů řízení je sledování úřední desky jedinou možností, jak se dozvědět, že jste účastníkem daného řízení.

Konkrétně nabízíme:

 • Sledování správních řízení ve věcech cen a úhrad léčivých přípravků na internetových stránkách SUKLu na úřední desce v aplikaci přímo na Vašem počítači

Tato uživatelsky jednoduchá aplikace byla původně vyvinuta pro interní potřebu společnosti B.E.L.C.A., s.r.o. za účelem usnadnění sledování úřední desky SUKLu. Fungování aplikace je prověřené v podmínkách naší společnosti, kdy sledujeme pro naše klienty několik desítek správních řízení. Hlavní důraz jsme kladli na nenáročnost aplikace a na splnění základních uživatelských parametrů, které jsou uvedeny níže.

Na úřední desku vyvěšuje SUKL zejména následující typy informací:

 • oznámení zahájení SŘ (na žádost či ex offo při revizi)
 • usnesení o prodloužení lhůty
 • sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí
 • výzva k součinnosti
 • rozhodnutí 
 • zastavení řízení
 • vyrozumění o podaném odvolání, výzva k vyjádření
 • vyrozumění o zastavení části SŘ
 • vyrozumění o spojení SŘ

Jak lze tyto informace zachytit?

Uvedené informace lze zachytit buď každodenním osobním kontrolováním úřední desky, nebo lze ke sledování úřední desky použít AUTOMATICKÝ MONITORING  na bázi specifické aplikace. Tuto aplikaci jsme vyvinuli a jsme schopni Vám poskytnout následující služby.

Aplikace Monitoring správních řízení zahrnuje následující služby:

 • každodenní monitoring úřední desky
 •  zasílání veškerých nově vyvěšených informací včetně rozboru  do vašeho emailu
 • filtrování nově nalezených informací dle názvu účastníka, přípravku či spisové značky konkrétního řízení – filtr si můžete samostatně definovat
 • aplikace je schopna při chybném načtení informací z webových stránek SÚKLu tyto znovu načíst a opravit
 • zpracovávání informací z úřední desky necháte na našich odbornících, kteří Vám poskytnou rozbor jednotlivých informací, na které lze ihned reagovat.  Naši odborníci Vám mohou ihned poskytnout např. zpracování odvolání ke správnímu řízení, doporučení jak postupovat v případě rozhodnutí SÚKL atd. 

Výhody aplikace pro sledování úřední desky

 • budete vždy informováni o nově vyvěšených informacích
 • sledujeme a zasíláme pouze ty informace, které vás zajímají
 • sledování velkého množství informací najednou (více přípravků, účastníků či řízení)

Cena:

tato služba je zpoplatněna hodinovou sazbou za poskytovaný úkon. V případě, že neprobíhá žádné správní řízení nebo nejsou vyvěšeny žádné změny, neplatíte nic.

V případě zájmu o poskytnutí bližších informací o aplikaci (cena, možnosti instalace a dalších úprav podle Vašich individiálních přání) nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře umístěného zde

V případě zájmu lze poskytnout licenci za měsíční poplatek přímo pro Vaši společnost a informace z úřední desky si budete sledovat sami.