Náhled a popis funkcí

Proč?

V souladu s ustanovením § 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů, se  v řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.

 

 

web Ústavu

Aplikace monitorující úřední desku

 • na míru vytvořený script (v podobě exe.souboru)
 • každý den načte záznamy z úřední desky
 • uloží pouze nové informace
 • zaznamenává PDF dokumenty, účastníky, přípravky a spisové značky na disk počítače
 • informace profiltruje a separátně zobrazí poptávané informace
 • informace zasílá na mail nebo na obrazovku - ve filtrované nebo nefiltrované podobě
 • zobrazení v přehledných tabulkách s přímým přístupem k uloženým informacím (kdykoliv)

 

 

Aplikace monitorující úřední desku

 • jednou denně oznámení do mailu nebo na obrazovku, zda byly nalezeny novinky (pokud ano, zobrazí tabulku)
 • informace o případných chybách
 • aktivita programu je patrná pouze v "trayi"
 • běh programu pouze několik minut jedenkrát denně