Obecná právní problematika

Tento okruh je připraven pro neprávnickou veřejnost a týká se ve volitelných variantách všech nabízených oblastí, tzn. farmacie, kosmetických přípravků i potravinových doplňků. 

Problematika je vždy prezentována srozumitelnou formou, převažuje zde široké spektrum praktických příkladů. Semináře jsou zaměřené na pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s právními předpisy a státními orgány a kteří pro úspěšné zvládnutí daného úkolu potřebují základní orientaci v právním řádu, jeho zásadách a principech.

U tohoto tématického okruhu nabízíme možnost sestavení speciálního, víceúrovňového školicího programu. Cílem těchto seminářů je osvětlit podnikatelské veřejnosti, že jejich pozice ve vztahu ke státním orgánům není tak beznadějná, jak se někdy zdá. Snažíme se, aby tyto semináře pomohly vyvrátit určité zaběhnuté postupy, polopravdy či mýty.

Nabídka témat: 

  • Právo pro neprávníky
  • Právní minimum
  • Právní minimum pro pracovníky farmaceutických firem
  • Právní minimum pro výrobce kosmetiky
  • Farmaceutické právo pro neprávníky
  • Novinky v právní úpravě (Zákon o léčivech, Zákon o regulaci reklamy)