Kosmetické přípravky

Je nám potěšením představit vám čtyři základní tematické okruhy, které jsou určeny výhradně pro výrobce a prodejce kosmetických prostředků. Všechna témata jsou prezentována na příkladech a v praktických souvislostech, aby účastník seminář získal opravdu komplexní přehled o daném tématu formou, která je pro něho přijatelná.

Nabídka témat: 

  • Reklama a marketing kosmetických přípravků
  • Ochrana spotřebitele-uživatele kosmetických přípravků
  • Kosmetické přípravky, ochranné známky, patenty, užité vzory
  • Evropské právo v oblasti kosmetických přípravků