Co děláme

Společnost AKM/VDP/OAKS s.r.o. se zabývá pořádáním odborných seminářů, přednáškových dnů, praktických workshopů a konferencí a poskytuje služby v těchto oblastech:

organizační zajištění přípravy a průběhu všech typů seminářů

  • farmaceutické právo
  • právo kosmetických přípravků
  • právo zdravotnických prostředků
  • právo doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu
  • obecná právní problematika

Přednášky k farmaceutickému právu probíhají v tematicky a obsahově vázaných cyklech s podtitulem Aktuální otázky farmaceutického práva. Jejich cílem je nastínit posluchači problematiku léčivého přípravku v celém jeho životním cyklu a naučit jej orientaci v této rozsáhlé a komplikované oblasti. Jsou připravovány zvláště pro pracovníky farmaceutických firem, výrobce a distributory a jejich cílem je seznámit adresáty s problematickými otázkami farmaceutického práva, se kterými se denně setkávají a informovat je o možnostech jejich správného řešení.

Podobná struktura seminářů i rozsah témat platí u práva zdravotnických prostředků, kosmetických přípravků a potravin pro zvláštní výživu. Naší prioritou je využití interaktivní formy seminářů, příkladů přímo z praxe a diskuzí s odborníky z dané oblasti k tomu, aby návštěvníci semináře odcházeli s nově nabytými vědomostmi, které mohou ihned využít.