Aktuální workshopy

Co nového v reklamě - aneb novinky v rozhodovací praxi v oblasti léčiv, doplňků stravy, zdravotnických prostředků i kosmetiky

18.10.2018 10:00 - 13:30

Program a témata: • Došlo ke změnám v zákoně o regulaci reklamy za poslední dva roky? Mají vliv na praxi? • Reklama na léčivé přípravky - Aktuální rozhodovací praxe SÚKL a RRTV (případné rozdíly) - Vývoj sankcí a interpretační praxe - Praktické zkušenosti z kontrol a řízení před SÚKL • Reklama na doplňky stravy - Aktuální rozhodovací praxe • Reklama na zdravotnické prostředky - Aktuální rozhodovací praxe - Mobilní aplikace jako zdravotnické prostředky ve světle regulace reklamy • Reklama na kosmetické přípravky - Posun ve výkladu dovolených tvrzení o kosmetických přípravcích - Příklady z praxe - Aktuální rozhodovací praxe krajských úřadů a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání • Vybrané příklady z praxe farmaceutických společností

10 volných míst

Přednášející: Markéta Králová, Veronika Ondečková, Petr Ivanco

Seminář již proběhl.

Market Access business breakfast

24.10.2018 09:00 - 11:00

Program a témata: Patenty - pravomoci pojišťoven k zahájení řízení a patentová ochrana ve správních řízeních CaU Emergentní systém zásobování léčiv; regulace reexportu, teze a problémy potenciální úpravy Opatření obecné povahy dle zákona o léčivech k omezení reexportu ROZ MZ: Update účastenství v řízeních o stanovení úhrady srovnatelně účinnému LP, pravomoci pro stanovení pseudoreferenční skupiny Aktuální novela z. č. 48/1997 Sb. - co se mění v souvislosti s novelou týkající se úhrad zdravotnických prostředků Update k úhradám na SVK - MZ SK autoritativně určuje BIA A další zajímavé novinky...

8 volných míst

Přednášející: Jana Marečková, Jan Strnad, Jaroslav Duba

Hraniční řízení a nový systém úhrad zdravotnických prostředků

08.11.2018 10:00 - 13:30

Program a témata: • Úvod do problematiky (pojem hraniční výrobek, kritéria pro rozlišování mezi jednotlivými kategoriemi výrobků na farmaceutickém trhu, praktické příklady a rozbor relevantní judikatury Soudního dvora Evropské Unie) • Představení činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv v oblasti hraničních výrobků se zaměřením na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky • Nesprávná klasifikace výrobků a její následky (jak se bránit v průběhu řízení před SÚKL a jak po přeřazení výrobku do jiné kategorie) • Exkurz do aktuální rozhodovací praxe SÚKL • Budoucí právní úprava stanovování cen a úhrad zdravotnických prostředků, anebo co nás čeká od 1.1.2019? Novinky a problematická místa nové úpravy.

14 volných míst

Přednášející: Jan Strnad, Veronika Ondečková

Co nového v reklamě - aneb novinky v rozhodovací praxi v oblasti léčiv, doplňků stravy, zdravotnických prostředků i kosmetiky

22.11.2018 10:00 - 13:30

Program a témata: • Došlo ke změnám v zákoně o regulaci reklamy za poslední dva roky? Mají vliv na praxi? • Reklama na léčivé přípravky - Aktuální rozhodovací praxe SÚKL a RRTV (případné rozdíly) - Vývoj sankcí a interpretační praxe - Praktické zkušenosti z kontrol a řízení před SÚKL • Reklama na doplňky stravy o Aktuální rozhodovací praxe • Reklama na zdravotnické prostředky - Aktuální rozhodovací praxe - Mobilní aplikace jako zdravotnické prostředky ve světle regulace reklamy • Reklama na kosmetické přípravky - Posun ve výkladu dovolených tvrzení o kosmetických přípravcích - Příklady z praxe - Aktuální rozhodovací praxe krajských úřadů a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání • Vybrané příklady z praxe farmaceutických společností

10 volných míst

Přednášející: Markéta Králová, Veronika Ondečková, Petr Ivanco